Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Space
of comfort

Nawiewniki okienne –
co powinieneś wiedzieć

Co dają nawiewniki? Kto je montuje? Nawiewniki higrosterowane czy ciśnieniowe? Poznaj 8 popularnych zagadnień związanych z wyborem nawiewników.

Co to jest nawiewnik powietrza i jak działa?

Okienny nawiewnik powietrza to niewielkie urządzenie montowane na szczelinach w górnej części ramy okna lub bez frezowania szczelin – pomiędzy górną częścią ramy okna, a nadprożem. Podstawowym zadaniem nawiewnika, określanego też często jako nawietrzak lub napowietrzak, jest zapewnienie kontrolowanego przepływu powietrza z zewnątrz do wewnątrz pomieszczeń. Nawiewniki okienne to urządzenia automatyczne, ale nie elektryczne – nie wymagają zasilania, a ich eksploatacja nic nie kosztuje.

Schemat działania nawiewnika powietrza na przykładzie Urbino TRDn

Nawiewniki okienne ciśnieniowe - sposób działania

Dlaczego stosujemy nawiewniki powietrza?

Powietrze jest naturalnym elementem środowiska życia człowieka. Aby żyć, musimy oddychać, a im lepszym powietrzem oddychamy, tym lepsze jest nasze samopoczucie. Nawiewniki powietrza umożliwiają kontrolowany przepływ świeżego powietrza, a ten jest niezbędny do poprawnego działania wentylacji. Poprawnie działająca wentylacja usuwa dwutlenek węgla, szkodliwe gazy i toksyczne związki, powstałe w wyniki spalania paliw oraz parowania różnego rodzaju powierzchni, a przede wszystkim dostarcza nam świeże powietrze.

Jakie są skutki braku nawiewników powietrza?

Kiedy chorujesz, Twoje ciało wysyła sygnały poprzez objawy choroby. Podobnie jest z domem lub mieszkaniem. Najczęstszym objawem braku wentylacji jest inwersja ciągu wentylacyjnego, czyli tzw. „dmuchające” kratki wywiewne. Uruchomienie urządzenia spalającego paliwo np. kotła gazowego powoduje wzrost strumienia powietrza w kanale dymowym i gwałtowny spadek ciśnienia w pomieszczeniach.

Efektem takiej sytuacji jest “zassanie” powietrza najłatwiej dostępną drogą – kanałem wentylacyjnym, który czasowo przejmuję rolę ogromnego, niekontrolowanego nawiewnika powietrza. Czy to jest niebezpieczne? Zdecydowanie tak. Poza permanentnym wychładzaniem pomieszczeń i wzrostem rachunków za ogrzewanie, inwersja ciągu może spowodować zassanie spalin kanałem wentylacyjnym, a nawet odwrócenie kierunku przepływu spalin w kanale spalinowym, które jest m.in. przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

Do tego dochodzi gromadzenie się pary wodnej i wilgoci, która prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów sprzyjających alergii, astmie i innym chorobom układu oddechowego. Wykraplanie się wody, prowadzi do zamakania elementów konstrukcyjnych budynku oraz niszczenia jego wyposażenia i struktury.

W obu przypadkach kontrolowany dopływ powietrza eliminuje problemy, a jeśli boisz się, że zamiast z kratki wentylacyjnej powietrze będzie „dmuchać” z nawiewnika – bez obaw. Wszystkie nasze nawiewniki są również sterowane ręcznie.

Rodzaje wentylacji – wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna i hybrydowa

Najprościej mówiąc, wentylacją nazywamy wymianę powietrza pomiędzy pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym. Ale jak to się dzieje, że powietrze z zewnątrz trafia do środka? No właśnie. Aby cały system działał potrzebna jest siła napędowa.

Działanie wentylacji grawitacyjnej, nazywanej też naturalną, opiera się na różnicy gęstości ciepłego i zimnego powietrza. Ciepłe powietrze we wnętrzu jest lżejsze, czyli ma mniejszą gęstość od zimnego powietrza zewnętrznego. Ponieważ zimne, cięższe powietrze wypiera ciepłe, ciepłe unosi się i ulatuje przez kratki wywiewne do pionów wentylacyjnych. W przypadku wentylacji grawitacyjnej strumień powietrza wentylacyjnego jest zależny od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, temperatury powietrza i prędkości wiatru.

Podobnie działa wentylacja mechaniczna wywiewna. Tak samo jak w przypadku wentylacji grawitacyjnej świeże powietrze dostaje się do pomieszczenia poprzez nawiewniki, a zużyte ulatuje przez kratki wywiewne. Różnica polega na wspomaganiu ciągu zasilanymi elektrycznie wentylatorami. Dzięki wentylatorom cały system działa lepiej, a wydajność wentylacji rośnie. Z kolei wentylacja hybrydowa łączy cechy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej. To znaczy, że ciąg naturalny jest wspomagany przez niewielkie wentylatory.

Instalacje i systemy wentylacyjne wyposażone w wentylatory usuwają więcej powietrza, a więc wymagają więcej nawiewu. Wyższe ciśnienie pozwala na montaż mniejszej ilości nawiewników, których przepływ zgodnie z przepisami podaje się dla 10 Pascali. W przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej można śmiało przyjąć 20 Pascali.

Warunkiem działania zarówno wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej wywiewnej oraz hybrydowej jest stały napływ powietrza z zewnątrz.

Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna, hybrydowa

Rodzaje nawiewników powietrza

Ze względu na rodzaj sterowania urządzeniem, nawiewniki powietrza możemy podzielić na sterowane różnicą ciśnień (ciśnieniowe nawiewniki powietrza), sterowane wilgotnością powietrza (higrosterowane nawiewniki powietrza) i dwusystemowe (sterowane różnicą ciśnień i wilgotnością powietrza). Wybierz nawiewnik dla siebie.

Nawiewniki ciśnieniowe

Sterowanie nawiewnika ciśnieniowego opiera się na różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz budynku. Im większa jest różnica tym większy przepływ powietrza. W systemach wentylacji grawitacyjnej różnica ciśnień jest również uzależniona od wysokości kanału wentylacyjnego, temperatury powietrza na zewnątrz oraz prędkości wiatru. W systemach wentylacji mechanicznej wywiewnej jest to kwestia wydajności wentylatora oraz jego odległości od wentylowanego pomieszczenia.

Poznaj nasze nawiewniki ciśnieniowe:

Nawiewniki higrosterowane

Nawiewniki higrosterowane są automatycznie sterowane wilgotnością powietrza w pomieszczeniu. Mechanizm regulatora jest oparty na higrometrze – niewielkim, precyzyjnym urządzeniu, które mierzy wilgotność względną w pomieszczeniu i bezpośrednio steruje przepływem powietrza, dostosowując wydajność systemu wentylacji do poziomu wilgotności.

Poznaj Ventair Higroster

Nawiewniki dwusystemowe

Automatyczny nawiewnik dwusystemowy to połączenie czerpni ciśnieniowej i regulatora higrosterowanego – jest sterowany zarówno różnicą ciśnień, jak i dzięki wilgotności względnej w pomieszczeniu. Wszystkie nawiewniki powietrza Brevis: ciśnieniowe, higrosterowane i dwusystemowe są sterowane automatycznie i posiadają również możliwość ręcznego sterowania wielkością strumienia powietrza. Automatyczne sterowanie zapewnia przepływ optymalnej ilości powietrza przy maksymalnej oszczędności energii cieplnej.

Poznaj Ventair Higroster Akustik

Nawiewniki okienne – dodatkowe funkcje

Nawiewniki powietrza nie tylko umożliwiają swobodny przepływ powietrza do pomieszczeń, ale też filtrują powietrze i tłumią hałas. Dzięki przewadze wysokiej jakości aluminium nasze nawiewniki są dostępne w pełnej palecie kolorów RAL.

Nawiewniki antysmogowe i antyalergiczne

Skoro nawiewnik powietrza wpuszcza powietrze do środka, to dlaczego niemiałby go filtrować? Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek nawiewniki antysmogowe wyposażone w filtry. Jak to działa? W elemencie zewnętrznym nawiewnika – czerpni umieściliśmy wymienny filtr powietrza, który zatrzymuje aż do 80% pyły zawieszonego PM2.5 i do 99% pyłu zawieszonego PM10, a także ponad 99% alergenów o najczęściej spotykanej wielkości. A co najważniejsze, nawiewnik filtruje 100% powietrza, które przedostaje się do wnętrza.

Nawiewnik antysmogowy doskonale wspomaga działanie oczyszczaczy powietrza. Dzięki wstępnej filtracji oczyszczacz potrzebuje mniej czasu na oczyszczenie powietrza wewnątrz, a filtr działa dłużej.

Poznaj nasze nawiewniki antysmogowe:

A co z wymianą filtra? Nic prostszego! Otwierasz kasetę, wyjmujesz zużyty filtr, zamykasz kasetę i gotowe. Całość nie zajmie Ci więcej niż minutę czasu.

Wymiana filtra antysmogowego w nawiewniku okiennym

Nawiewniki akustyczne

Skutecznym sposobem na pozbycie się hałasu jest montaż nawiewników akustycznych. Takie nawiewniki są wyposażone w tłumik akustyczny, który ogranicza przedostawanie się zewnętrznych hałasów do środka. Nawiewnik okienny Ventair TRDn Akustik tłumi dźwięki aż do 48 dB.

Wybierz nawiewnik akustyczny dla siebie:

Nawiewniki okienne a regulacje prawne

Prawo budowlane wymaga zastosowania nawiewników w każdym budynku mieszkalnym. Podstawowym aktem prawnym obligującym do stosowania nawiewników powietrza jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 2018 r) paragraf. 155.3. Urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami zawartymi Polskiej Normie PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r.

Ta sama norma określa również odpowiednią ilość nawiewników dla mieszkań, domów i budynków. Liczba nawiewników okiennych zależy od ilości pomieszczeń i ich przeznaczenia. Szczegółową odpowiedź na pytanie „Ile nawiewników potrzebuję” znajdziesz w artykule: Wentylacja w pytaniach i odpowiedziach.

Nawiewniki ciśnieniowe czy higrosterowane – montaż

W zależności od wybranego modelu nawiewniki okienne są przeznaczone do montażu w oknach drewnianych, PVC i aluminiowych, a także oknach podnoszono-przesuwnych typu HS i oknach z roletą zewnętrzną.

Każdy nawiewnik szczelinowy możesz zamontować w oknach drewnianych i PVC. Podczas montażu montażysta frezuje w oknach niewielkie otwory, które pełnią rolę kanału łączącego element zewnętrzny nawiewnika – czerpnię z elementem wewnętrznym – regulatorem. Okna i drzwi aluminiowe wymagają przygotowania szczelin już na etapie produkcji. Aby uniknąć uszkodzenia okna podczas montażu nawiewnika należy upewnić się, że okno posiada już odpowiednie szczeliny wykonane przez producenta.

Ciśnieniowe nawiewniki Linii Insolio nie wymagają frezowania szczelin, co umożliwia prosty montaż w dowolnym oknie. Kanał przelotowy Insolio znajduje się pomiędzy górną częścią ramy okna a nadprożem. Dzięki temu nawiewniki ciśnieniowe linii Insolio możesz zamontować również w nowoczesnych drzwiach podnoszono-przesuwnych typu HS oraz w oknach z roletą zewnętrzną. Wszystkie nawiewniki okienne można montować zarówno w oknach jak i drzwiach balkonowych.

Kto montuje nawiewniki powietrza?

Montaż nawiewników okiennych wymaga odpowiednich narzędzi i umiejętności. Warto zdecydować się na profesjonalną usługę montażu, ponieważ samodzielny montaż bez wcześniejszego przeszkolenia grozi uszkodzeniem zarówno nawiewnika, jak i okna.

Kiedy nie należy stosować nawiewników?

Nawiewników powietrza nie należy montować, kiedy mamy do czynienia z jakąkolwiek wentylacją z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz w przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ponieważ dopływ powietrza jest już zapewniony przez urządzenia nawiewne. Montaż nawiewnika okiennego niekoniecznie jest najlepszym pomysłem, kiedy mamy już w domu lub mieszkaniu nawiewniki ścienne. Niezależnie od rodzaju wentylacji nie warto montować nawiewników i innych urządzeń nawiewnych w łazienkach ze względu na komfort użytkownika.

Nawiewnik higrosterowany nie może być stosowany jako jedyne źródło zaopatrzenia w powietrze urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania.


Jeśli nadal nie wiesz który nawiewnik wybrać – skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 12 425 31 64 lub napisz na adres: info@brevis.com.pl. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!