Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Space
of comfort

FAQ – Wentylacja w pytaniach i odpowiedziach

Wentylacja w pytaniach i odpowiedziach to dział, w którym znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wentylacji i roli jaką pełnią w niej nawiewniki powietrza.

1. Co to jest nawiewnik powietrza?

Okienny nawiewnik powietrza jest niewielkim urządzeniem montowanym na szczelinach w górnej części ramy okna lub, bez frezowania szczelin, pomiędzy górną częścią ramy okna a nadprożem. Podstawowym zadaniem nawiewnika, nazywanego też często nawietrzakiem lub napowietrzakiem, jest zapewnienie kontrolowanego przepływu powietrza z zewnątrz do wewnątrz pomieszczeń bez konieczności otwierania okien.

Nawiewnik Okienny (nawietrzak) - Przekroju czerpni Urbino i regulatora Ventair Higroster w oknie PVC

Przekroju czerpni Urbino i regulatora Ventair Higroster w oknie PVC

Kontrolowany przepływ powietrza jest możliwy dzięki automatycznemu sterowaniu różnicą ciśnień (nawiewnik ciśnieniowy), wilgotnością powietrza (nawiewnik higrosterowany) lub dwusystemowemu sterowaniu zarówno różnicą ciśnień, jak i wilgotnością powietrza.

2. Czy wentylacja jest konieczna? Dlaczego trzeba wentylować pomieszczenia?

Rys historyczny. W latach dziewięćdziesiątych do Polski przywędrowała z zachodu idea domów energooszczędnych, a wraz z nią przekonanie, że im szczelniejszy dom, tym lepiej. Ściany i okna takich domów przewodziły minimalną ilość ciepła i praktycznie nie przepuszczały powietrza. Nowoczesna technologia miała zapewnić oszczędności dzięki minimalnym stratom ciepła i tak też się stało, ale zupełnie przeoczono w niej temat kontrolowanego dostępu do świeżego powietrza. Mieszkańcy nowoczesnego wówczas budownictwa szybko przekonali się, że życie w worku foliowym nie jest ani komfortowe, ani zdrowe.

Prowadzone w Belgii, Wielkiej Brytanii i USA badania wykazały istotny związek pomiędzy jakością powietrza a licznymi chorobami, w tym wieloma odmianami alergii. W odpowiedzi na narastający problem niezdrowego budownictwa, określany w literaturze anglojęzycznej mianem Sick Building Syndrome, rozpoczęły się poszukiwania prostego i niedrogiego rozwiązania, które poprawi jakość powietrza, jednocześnie oszczędzając energię cieplną. Tym rozwiązaniem stał się nawiewnik powietrza.

Do rzeczy. Czy nam się to podoba, czy nie – wentylacja jest konieczna. Powietrze w pomieszczeniach zwyczajnie ulega zużyciu, czyli zmienia skład. Każdy z nas oddycha, a więc czynnie zamienia tlen na dwutlenek węgla. Do tego dochodzi spalanie gazu i innych paliw. Stopniowo zmniejsza się zawartość tlenu, a zwiększa ilość dwutlenku węgla, szkodliwych gazów i toksycznych związków, powstających w wyniku parowania powierzchni tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych oraz klejów wiążących płyty mebli i różnego rodzaju posadzek. Na wybranych obszarach zużyte powietrze może zawierać izotopy promieniotwórcze, np. radon – gaz przenikający z gruntu przez fundamenty aż do wnętrza budynku. Radon wymaga całkowitego usunięcia przez system wentylacyjny.

Zużyte powietrze z czasem staje się szkodliwe zarówno dla domowników, jak i dla budynku. Gromadząca się wilgoć prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów sprzyjających alergii, astmie i innym chorobom układu oddechowego. Wykraplanie się wody prowadzi do zamakania elementów konstrukcyjnych budynku, niszczenia jego wyposażenia i struktury. Efektem nieprawidłowo działającej wentylacji jest również odwrócenie ciągu w kanałach wywiewnych, a nawet odwrócenie kierunku przepływu spalin w kanale spalinowym, które może być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla. Właśnie dlatego wentylacja jest konieczna, a nawiewnik powietrza jest jej niezbędnym elementem.

3. Rodzaje wentylacji a zastosowanie nawiewnika – jakie są rodzaje wentylacji i dlaczego nawiewnik jest niezbędnym elementem jej poprawnego działania?

W dużym uproszczeniu wentylacja to wymiana powietrza pomiędzy pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym. Aby świeże powietrze z zewnątrz mogło zastąpić to zużyte, potrzebna jest siła napędowa całego systemu.

W wentylacji grawitacyjnej, nazywanej też naturalną, tą siłą jest różnica gęstości ciepłego i zimnego powietrza. Ciepłe powietrze we wnętrzu jest lżejsze, czyli ma mniejszą gęstość od zimnego powietrza zewnętrznego. Ponieważ zimne, cięższe powietrze wypiera ciepłe, ciepłe unosi się i ulatuje przez kratki wywiewne do pionów wentylacyjnych. Wydajność wentylacji grawitacyjnej jest zależna również od różnicy temperatur oraz warunków atmosferycznych, co jest jej dużą wadą.

Zasada działania wentylacji mechanicznej wywiewnej jest podobna. Tak samo jak w przypadku wentylacji grawitacyjnej, świeże powietrze dostaje się do pomieszczenia poprzez nawiewniki w oknach, a zużyte ulatuje przez kratki wywiewne. Różnicą jest wymuszenie ciągu zasilanymi elektrycznie wentylatorami. Dzięki temu rozwiązaniu cały system działa sprawniej, a wydajność wentylacji jest lepsza. W nowym budownictwie jest to najczęściej stosowany rodzaj wentylacji.

W wentylacji hybrydowej ciąg spowodowany działaniem wentylacji grawitacyjnej jest wspomagany przez wentylatory. Przy dobrych warunkach wentylacja grawitacyjna działa samodzielnie, ale kiedy przestaje działać lub działa zbyt słabo włącza się wentylator, który wspomaga ciąg. Ogromną zaletą wentylacji hybrydowej jest niemal bezgłośne działanie – wentylatory są niskoobrotowe w przeciwieństwie do wentylatorów wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Warunkiem działania zarówno wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej wywiewnej oraz hybrydowej jest stały napływ powietrza z zewnątrz. W przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej szczególnie istotne jest sterowanie automatyczne, utrzymujące stały napływ powietrza. Nawiewniki pełnią wtedy funkcję stabilizatorów przepływu, równoważących cały system wentylacji, jednocześnie umożliwiając wydajną pracę przy maksymalnej oszczędności energii cieplnej.

Sposób działania wentylacji grawitacyjnej - powietrze wpływa przez nawiewnik okienny i zostaje odprowadzone kratką wentylacyjną

Wentylacja grawitacyjna

Sposób działania wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna wywiewna

Sposób działania wentylacji hybrydowej

Wentylacja hybrydowa4. Regulacje prawne – czy prawo budowlane wymaga zastosowania nawiewników powietrza?

Tak. Prawo budowlane wymaga zastosowania nawiewników w każdym budynku mieszkalnym. Podstawowym aktem prawnym, obligującym do stosowania nawiewników powietrza, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 2018 r) paragraf. 155.3. Urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami zawartymi Polskiej Normie PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r.

5. Nawiewniki ciśnieniowe, higrosterowane czy dwusystemowe – jaki nawiewnik wybrać?

Biorąc pod uwagę wielkości fizyczne, które odpowiadają za sterowanie urządzeniem, nawiewniki powietrza możemy podzielić na ciśnieniowe, higrosterowane i dwusystemowe.

W przypadku nawiewnika ciśnieniowego wielkością sterującą jest różnica ciśnień po dwóch stronach przegrody. W systemach wentylacji grawitacyjnej różnica ciśnień jest zależna od wysokości kanału wentylacyjnego, temperatury powietrza na zewnątrz oraz prędkości wiatru. W systemach wentylacji mechanicznej wywiewnej jest to kwestia wydajności wentylatora oraz jego odległości od wentylowanego pomieszczenia.

Elementem sterującym w nawiewniku ciśnieniowym jest aerodynamiczny płat aluminiowy lub membrana z wysokiej jakości EPDM, które regulują wielkość przepływu.
W przypadku nawiewnika higrosterowanego wielkością sterującą jest wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczenia. Mechanizm regulatora jest oparty na higrometrze – niewielkim, precyzyjnym urządzeniu, które mierzy wilgotność względną w pomieszczeniu i bezpośrednio steruje przepływem powietrza, dostosowując wydajność wentylacji do poziomu wilgotności.
Nawiewnik dwusystemowy łączy te dwie cechy. Jest sterowany zarówno różnicą ciśnień, jak i wilgotnością powietrza. Zanim kontrolowany strumień powietrza trafi do pomieszczenia, najpierw przedostaje się przez czerpnię sterowaną różnicą ciśnień, a następnie przez regulator higrosterowany.

Wszystkie nawiewniki Brevis: ciśnieniowe, higrosterowane i dwusytemowe posiadają możliwość ręcznego sterowania wielkością strumienia powietrza.

Nawiewniki do okien marki Brevis - skuteczna wentylacja okienna w twoim domu

6. Anatomia nawiewnika – czyli co do czego?

 • Czerpnia – element zewnętrzny nawiewnika montowany po zewnętrznej stronie przegrody. W przypadku nawiewników ciśnieniowych element sterujący znajduje się w czerpni powietrza. Dodatkowym zadaniem czerpni jest ochrona całego urządzenia przed przedostawaniem się wody opadowej oraz insektów. To właśnie w czerpni powietrza znajduje się filtr antysmogowy i antyalergiczny, a także tłumik akustyczny w nawiewnikach antysmogowych i akustycznych.
 • Regulator – element wewnętrzny nawiewnika montowany po wewnętrznej stronie przegrody. W przypadku nawiewników higrosterowanych element sterujący – higrometr – znajduje się w regulatorze. Regulator umożliwia również sterowanie ręczne.
 • Klapa regulacji ręcznej – element regulatora, który odpowiada za regulację przepływu powietrza. Klapa regulacji ręcznej jest obsługiwana przez pokrętło lub dźwignię, w zależności od modelu nawiewnika.
 • Pokrętło lub dźwignia regulacji ręcznej – elementy regulatora, które umożliwiają sterowanie manualne. Położenie pokrętła lub dźwigni odpowiada położeniu klapy regulacji ręcznej.
 • Korpus – kiedy mówimy o korpusie, mówimy o aluminiowym profilu, który pełni funkcję obudowy dla mechanizmów wewnątrz czerpni i regulatora, nadając formę całemu urządzeniu. Korpus nawiewnika możemy pomalować na dowolny kolor z palety RAL.
 • Zakończenia – zakończeniami nazywamy elementy czerpni oraz regulatora wykonane z wysokogatunkowego ABS/ASA. Zakończenia występują zawsze w kolorze czarnym lub białym.

Budowa nawiewnika Urbino TRDN

7. Czy można całkowicie zamknąć nawiewnik?

Zgodnie ze zmianami Pr PN-B-03430/Az3 z lutego 2000 r. punkt 2.1.5. Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji maksymalnego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.

Dzięki manualnemu sterowaniu możemy zmniejszyć przepływ powietrza, ale nie całkowicie zamknąć. Minimalny przepływ jest konieczny do prawidłowego działania wentylacji.

8. Czy nawiewnik potrzebuje zasilania prądem? Czy jest drogi w eksploatacji?

Nawiewnik powietrza jest urządzeniem działającym samoczynnie. Nie potrzebuje dodatkowego zasilania, a jego eksploatacja nic nie kosztuje. Wyjątkiem jest nawiewnik antysmogowy i antyalergiczny, gdzie kosztami eksploatacji jest wymiana zużytego filtra na nowy.

9. Czy mogę zamontować nawiewnik w każdym oknie?

W zależności od wybranego modelu, nawiewniki powietrza są urządzeniami przeznaczonymi do montażu w oknach drewnianych, PVC i aluminiowych, a także oknach podnoszono-przesuwnych typu HS i oknach z roletą zewnętrzną.

Każdy nawiewnik Ventair i Urbino możesz zamontować w oknach drewnianych i PVC. Podczas montażu montażysta frezuje w oknach niewielkie otwory, które pełnią rolę kanału łączącego element zewnętrzny nawiewnika – czerpnię z elementem wewnętrznym – regulatorem.

Okna aluminiowe wymagają przygotowania szczelin już na etapie produkcji. Aby uniknąć uszkodzenia okna podczas montażu nawiewnika upewnij się, że okno posiada już odpowiednie szczeliny wykonane przez producenta. Montaż nawiewników w oknach aluminiowych bez szczelin jest możliwy, ale bardzo trudny.

Nawiewniki Linii Insolio nie wymagają frezowania szczelin, co umożliwia prosty montaż w dowolnym oknie. Kanał przelotowy Insolio znajduje się pomiędzy górną częścią ramy okna a nadprożem. Dzięki temu nawiewniki linii Insolio możesz zamontować również w nowoczesnych oknach podnoszono-przesuwnych typu HS oraz w oknach z roletą zewnętrzną.
Wszystkie nawiewniki linii Insolio są przeznaczone do montażu razem z montowanym oknem.

10. Ile kosztuje nawiewnik powietrza?

Nawiewnik powietrza jest relatywnie niedrogim elementem systemu wentylacji.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą w naszym sklepie internetowym sklep.brevis.com.pl

11. Ile nawiewników potrzebuję?

Ilość nawiewników dla każdego mieszkania wyliczana jest indywidualnie.

Według Polskiej Normy PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r. strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, pomieszczeń bezokiennych np. spiżarni lub garderoby, pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń co najmniej dwojgiem drzwi oraz pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.

Niezależnie od rodzaju wentylacji wielkość strumienia powietrza powinna wynosić co najmniej:

 • 70 m3/h – dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową
 • 30 m3/h – dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu zamieszkałym przez 3 lokatorów
 • 50 m3/h – dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu zamieszkałym przez więcej niż 3 lokatorów
 • 50 m3/h – dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną
 • 50 m3/h – dla łazienki
 • 30 m3/h – dla oddzielnego ustępu
 • 15 m3/h – dla oddzielnego pomieszczenia bezokiennego
 • 30 m3/h – dla pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń co najmniej dwojgiem drzwi oraz pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym

Dla kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchenkę gazową rekomenduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej. Usuwany strumień powietrza powinien mieć 70 m3/h
Przykład dla budynku wyposażonego w wentylację grawitacyjną:

Jeżeli czteroosobowa rodzina mieszka w trzypokojowym mieszkaniu z łazienką i oddzielnym ustępem oraz kuchnią z oknem zewnętrznym, wyposażoną w płytę indukcyjną, to wymagany strumień powietrza wyniesie 130 m3/h. Dlaczego?

50 m3/h (łazienka) + 30 m3/h (WC) + 50 m3/h (kuchnia) = 130 m3/h

Przykładowa rodzina decyduje się na zakup nawiewnika Ventair TRDn, którego przepływ dla ogólnie przyjętej różnicy ciśnień 10 Pa wynosi 23,8 m3/h. Aby dostarczyć do mieszkania strumień powietrza odpowiadający 130 m3/h lub wyższy, rodzina powinna kupić 6 nawiewników Ventair TRDn. Dlaczego?

6 * 23,8 m3/h = 142,8 m3/h

Zakupione nawiewniki powinny zostać rozmieszczone przede wszystkim w pokojach mieszkalnych oraz w kuchni. Nie należy montować nawiewników powietrza w łazience.

Przykładowe rozmieszczenie nawiewników powietrza:

 • sypialnia rodziców – 2 nawiewniki
 • sypialnia dzieci – 2 nawiewniki
 • gabinet – 1 nawiewnik
 • kuchnia – 1 nawiewnik

W przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej i hybrydowej liczbę nawiewników należy dobrać indywidualnie zależnie od wydajności całego systemu wentylacyjnego..

Jak rozmieścić nawiewniki okienne w mieszkaniu dla prawidłowego działania wentylacji

Schemat rozmieszczenia nawiewników powietrza w przykładowym mieszkaniu z uwzględnieniem ilości powietrza, którą należy usunąć z poszczególnych pomieszczeń

12. „Dmuchające” kratki wentylacyjne i wysokie rachunki – jakie są skutki uboczne braku nawiewników powietrza?

Inwersja ciągu wentylacyjnego, dająca o sobie znać właśnie przez „dmuchające kratki”, najczęściej pojawia się w domach i mieszkaniach wyposażonych w system wentylacji grawitacyjnej i co najmniej dwa kanały wentylacyjne, które nie mają stałego dostępu do świeżego powietrza.

Uruchomienie urządzenia spalającego paliwo, np. kotła gazowego, powoduje wzrost strumienia powietrza w kanale dymowym i gwałtowny spadek ciśnienia w pomieszczeniach. Konsekwencją takiej sytuacji jest “zassanie” powietrza najłatwiej dostępną drogą – kanałem wentylacyjnym. Wychłodzony zimnym powietrzem kanał wentylacyjny dodatkowo potęguje efekt “dmuchania” z kratki wentylacyjnej.

Inwersja ciągu wentylacyjnego jest nie tylko uciążliwa, ale też niebezpieczna. W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa wylotów kanałów dymowych pojawia się niebezpieczeństwo zassania spalin kanałem wentylacyjnym. Temperatura w pomieszczeniach, w których wystąpiła inwersja spada, znacznie podnosząc koszty ogrzewania.

Nieprawidłowe działanie wentylacji w domu

Wentylacja działa nieprawidłowo. Występuje zjawisko wstecznego ciągu. Powietrze potrzebne do spalania paliwa w kotle gazowym przedostaje się do pomieszczenia przez kanał wentylacyjny.

Wentylacja okienna - prawidłowe przepływ powietrza przez nawietrzak okienny

Wentylacja działa prawidłowo. Powietrze potrzebne do spalania paliwa w kotle gazowym przedostaje się do pomieszczenia w sposób kontrolowany przez nawiewniki powietrza, a następnie ulatuje przez kanał wentylacyjny i dymowy.

13. Dlaczego wietrzenie pomieszczeń nie zastąpi wentylacji?

Prawidłowo działający system wentylacji pobiera taką samą ilość powietrza z zewnątrz, jaką usuwa kanałami wentylacyjnymi – ten proces zachodzi przez cały czas. Otwierając okno, otwieramy je na chwilę. Przez krótki okres czasu do pomieszczenia dostaje się znacznie większy strumień powietrza, niż przez pracujący nawiewnik powietrza. Wentylacja zaczyna działać ale tylko na chwilę – to za mało, żeby cofnąć inwersję ciągu wentylacyjnego. Zamykając okno, ponownie odcinamy sobie dostęp do świeżego powietrza. W między czasie doprowadziliśmy do wychłodzenia pomieszczenia, podwyższając sobie rachunki za ogrzewanie.

Otwarte okna narażają nas na przedostawanie się zanieczyszczeń powietrza i alergenów do środka, hałas, zalanie mieszkania przez deszcz, wtargnięcie nieproszonych gości czy wydostanie się zwierząt domowych. Nawiewnik powietrza umożliwia swobodny przepływ optymalnej ilości powietrza do pomieszczeń przy całkowicie zamkniętych oknach. Oszczędniej i bezpieczniej.

14. Czy mogę stosować nawiewniki powietrza podczas mrozów?

Nawiewnik powietrza może być używany niezależnie od temperatury. W klimacie umiarkowanym nawiewniki są szczególnie przydatne w sezonie grzewczym. Ze względu na zanieczyszczenie powietrza i duże straty ciepła otwieranie okien w zimie nie jest najlepszym pomysłem. Nawiewnik powietrza niezauważalnie wprowadza do pomieszczenia strumienie nawet bardzo zimnego powietrza. Dzięki automatycznemu sterowaniu możesz kontrolować wymianę powietrza , maksymalnie oszczędzając energię cieplną.

15. Nawiewnik a oszczędności – czy naprawdę mogę zaoszczędzić?

Ilość ciepła wykorzystanego podczas wentylacji jest proporcjonalna do ilości wymienionego powietrza. Kontrolowana wentylacja dopasowuje wymianę powietrza do potrzeb użytkownika i ogranicza wydatki energetyczne, wynikające z konieczności ogrzania chłodnego powietrza z zewnątrz. Dzięki automatycznemu sterowaniu nawiewniki powietrza pozwalają zaoszczędzić aż do 15% energii cieplnej przeznaczonej na wentylację w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Dodatkowo montaż nawiewników powietrza eliminuje zjawisko odwrócenia ciągu w kanałach wywiewnych, które znacznie podwyższa koszty ogrzewania.

16. W jaki sposób nawiewnik zwiększa bezpieczeństwo i poprawia komfort domowników?

Komfortem określamy sumę czynników, które oddziałują na nasz organizm i które wyczuwamy. Najważniejsze z nich to temperatura powietrza, różnica temperatur powietrza pomiędzy poziomem głowy a stóp (czynnik HAT), prędkość przepływu powietrza oraz jego wilgotność. Nawiewnik powietrza optymalizuje te czynniki. Energooszczędność sprawia, że urządzenie praktycznie nie wpływa na średnią temperaturę powietrza, a dzięki wysoko położonemu wlotowi powietrza nawiewnik korzystnie obniża różnicę temperatur pomiędzy głową a stopami. Kontrolowany przepływ powietrza eliminuje zimne przeciągi i obniża wilgotność względną w pomieszczeniu.

Nie zapominajmy o oddychaniu! Powietrze jest podstawowym elementem środowiska naturalnego człowieka – żeby żyć, musimy oddychać. Dopływ świeżego powietrza jest kluczowy dla biologicznego rozwoju, zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich domowników. Ograniczając dostęp do tlenu narażamy się na ciągłe zmęczenie, senność i bóle głowy.

Nawiewniki powietrza umożliwiają przepływ powietrza przy całkowicie zamkniętych oknach. Utrudniają w ten sposób wtargnięcie nieproszonych gości i eliminują niebezpieczeństwo wydostanie się na zewnątrz dzieci i zwierząt domowych. Nawiewniki zastosowane w mieszkaniach wyposażonych w piece, kuchenki, kotły czy bojlery, doprowadzają odpowiednią ilość powietrza niezbędną do spalania. Eliminują w ten sposób możliwość zatrucia tlenkiem węgla – silnie trującym gazem powstającym podczas spalania paliw z niedoborem tlenu, który wynika właśnie z braku wentylacji.

Poprawnie działająca wentylacja wyklucza ryzyko odwrócenia ciągu w kanałach wywiewnych czy odwrócenie ciągu w kanale spalinowym. Nowoczesne nawiewniki powietrza, wyposażone w antysmogowe i antyalergiczne filtry powietrza, chronią przed zanieczyszczeniami powietrza i alergenami , a dzięki tłumikom akustycznym nawiewniki chronią też przed hałasem.

17. Czy można montować nawiewniki okienne w dolnej części ramy okna?

Według Polskiej Normy PN-83/B-03430, ze zmianami Pr PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r. nawiewnik powinien być zamontowany w górnej części okna. Ze względu na zachowanie komfortu cieplnego na wysokości co najmniej 180 cm ponad poziomem podłogi. Takie umiejscowienie korzystnie obniża temperaturę na wysokości głowy (czynnik HAT) oraz znacznie zmniejsza odczuwalność chłodnych strumieni. Z tego powodu błędem jest montaż nawiewnika w dolnej części stolarki okiennej.

Nawiewniki powietrza powinny zostać rozmieszczone przede wszystkim w pokojach mieszkalnych oraz w kuchni. Nie należy montować nawiewników powietrza w łazience.

18. Jak działa nawiewnik antysmogowy?

Nawiewnik antysmogowy to proste rozwiązanie, które chroni dom przed szkodliwymi zanieczyszczeniami powietrza i alergenami. Niewielkie urządzenie wyposażone w wymienny filtr powietrza ogranicza przepływ do 99% pyłów zawieszonych PM10 i do 80% pyłów zawieszonych PM2.5, w zależności od wybranego filtra. Nawiewnik antysmogowy zatrzymuje również pyły węglowe, cementowe i przemysłowe, pyłki i zarodniki roślin, a także roztocza i większe bakterie, a nawet zapachy.

Co więcej, nawiewnik antysmogowy filtruje 100% powietrza, które przedostaje się do wnętrza. Antysmogowy i antyalergiczny filtr powietrza znajduje się w zewnętrznym elemencie nawiewnika – czerpni – dzięki temu wszystkie zanieczyszczenia zostają na zewnątrz.

Schemat działania nawiewnika z filtrem antysmogowym na przykładzie czerpni Urbino

19. Czy nawiewnik antysmogowy może zastąpić oczyszczacz powietrza?

Nawiewnik antysmogowy i oczyszczacz powietrza to dwa urządzenia, które najlepiej sprawdzą się działając razem. Dlaczego? Zadaniem oczyszczacza jest filtracja powietrza w pomieszczeniu, nawiewnik filtruje powietrze zanim to się do niego dostanie. Ponieważ oczyszczacz potrzebuje czasu, aby oczyścić powietrze do docelowego poziomu, filtracja na poziomie wentylacji znacznie przyspiesza jego pracę i spowalnia zużywanie się filtra w oczyszczaczu. Zwłaszcza, że nawiewnik filtruje 100% powietrza, które przedostaje się do wnętrza.

20. Jaki filtr powietrza wybrać?

Do każdego nawiewnika linii Insolio dołączamy filtr STANDARD o budowie progresywnej. To znaczy, że warstwy poliestrowych włókien o różnych grubościach są ułożone tak, aby gęstość filtra wzrastała zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. Taki filtr pochłania do 85% pyłu zawieszonego PM10 i do 30% pyłu zawieszonego PM2.5, a także ponad 99% alergenów o najczęściej spotykanej wielkości.

Filtr WĘGLOWY z węglem aktywnym chroni przed zanieczyszczeniami powietrza. Włóknina węglowa pochłania do 45% pyłu zawieszonego PM2.5 i nawet do 98% pyłu zawieszonego PM10, dodatkowo oczyszczając napływające powietrze z węglowodorów, substancji organicznych i alergenów.

Plisowana budowa filtra SELECT umożliwia uzyskanie kilkukrotnie większej powierzchni filtracji, oferując skuteczną ochronę i wysoki przepływ powietrza (30m3/h przy 20 Pascalach). To najbardziej zaawansowany filtr przeznaczony do nawiewników powietrza. Zatrzymuje aż do 80% pyłu zawieszonego PM2.5 i do 99% pyłu zawieszonego PM10. Filtr plisowany ogranicza przepływ szkodliwych pyłów i cząstek, np. spalin diesla, a także bakterii, zarodników i pyłków kwiatów.

21. Czy filtr antyalergiczny zatrzymuje wszystkie alergeny?

Wielkości pyłków roślin mieszczą się przeważnie w przedziale od 5 do 100 μm, natomiast zdecydowana większość mierzy około 40 μm. Dla porównania cząsteczki smogu mogą mierzyć zaledwie 0,1 μm, zatem pyłki roślin znacznie lepiej poddają się filtracji. Filtr antysmogowy i antyalergiczny wyłapuje cząstki o wielkości zaledwie 0,5 μm, czyli aż 10 razy mniejsze od najdrobniejszych pyłków. Skuteczność filtracji dla pyłków, których wielkość oscyluje wokół 40 μm jest niemal stuprocentowa, nawet w filtrze standardowym.

22. Jak często należy wymieniać filtr powietrza? Czy mogę zrobić to samodzielnie?

To, jak często powinniśmy wymieniać filtr zależy od poziomu zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego w naszym otoczeniu. Standardowo wymianę filtra rekomendujemy dwa razy w roku. Najlepiej przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu grzewczego. Sama wymiana jest niezwykle intuicyjna. Niewielka dźwignia umieszczona w czerpni urządzenia otwiera kasetę z filtrem, który z łatwością samodzielnie zastąpisz nowym. Nie musisz demontować całego urządzenia czy używać narzędzi . Całość zajmie Ci minutę.

23. Czy nawiewnik musi mieć certyfikat?

Nawiewnik powietrza jest wyrobem budowlanym nieobjętym zakresem przedmiotowym Polskiej Normy. Aby mógł zostać legalnie wprowadzony do powszechnego obrotu zarówno dla inwestycji publicznych i komercyjnych, jak i dla klienta indywidualnego, musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną lub Aprobatę Techniczną, a w następstwie Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz znak B. Produkty Brevis są certyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

24. Czy mogę samodzielnie przeprowadzić montaż nawiewników okiennych?

Do wykonania prawidłowego montażu nawiewnika szczelinowego potrzebna jest specjalistyczna frezarka z prowadnicą oraz szablon do wyznaczenia otworów montażowych. Montaż nawiewnika szczelinowego polega między innymi na wykonaniu odpowiednich szczelin w górnej części okna – na profilu ramy skrzydła lub ościeżnicy. Prawidłowe wykonanie szczelin jest kluczowe dla zachowania parametrów technicznych nawiewnika oraz jego poprawnego działania.

montaż nawiewników okiennych bez wcześniejszego przeszkolenia grozi uszkodzeniem zarówno nawiewnika, jak i okna. W tej sytuacji lepiej zdać się na profesjonalnego montażystę.

Więcej o prawidłowym montażu znajdziesz w artykule: Montaż nawiewnika

25. Gdzie szukać montażysty?

Lista autoryzowanych montażystów nawiewników Brevis znajduje się na podstronie Kontakt.

26. Kiedy nie należy montować nawiewników powietrza?

Nawiewników powietrza nie należy montować, kiedy mamy do czynienia z wentylacją z odzyskiem ciepła oraz w przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ponieważ dopływ powietrza jest już zapewniony. Niezależnie od rodzaju wentylacji nie należy montować nawiewników powietrza w łazienkach ze względu na komfort użytkownika.

Nawiewnik higrosterowany nie może być stosowany jako jedyne źródło zaopatrzenia w powietrze urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania.

27. Czy nawiewnik trzeba konserwować lub czyścić?

Nawiewniki powietrza są urządzeniami, które nie wymagają konserwacji. Nawiewnik można czyścić, ale jak zrobić to prawidłowo? W zależności od rodzaju nawiewnika są na to dwa sposoby:

W przypadku nawiewników higrosterowanych i dwusystemowych czyszczenie powinno się ograniczyć do odkurzenia przepustnicy nawiewnika. Elementy urządzenia można przetrzeć zwilżoną szmatką, szczególnie dbając o to, żeby nie zawilgocić elementów wewnątrz higrometru. Rozkalibrowane urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

Budowa nawiewnika ciśnieniowego umożliwia prosty demontaż regulatora przez odkręcenie wkrętów mocujących. Urządzenie można opłukać w wodzie z dodatkiem detergentu. Odsłoniętą szczelinę można przedmuchać strumieniem powietrza i przemyć wodą z dodatkiem środków do mycia powierzchni lakierowanych. Po osuszeniu czyszczonych elementów, ponownie zamontuj regulator. Demontaż i ponowny montaż regulatora powinien być wykonany w stanie jego całkowitego otwarcia.

28. Czy nawiewnik powietrza jest głośny?

Pracujący nawiewnik powietrza sam w sobie nie emituje praktycznie żadnych dźwięków. Natomiast razem ze świeżym powietrzem do wnętrza przedostają się również dźwięki z zewnątrz. To, jak bardzo odczujemy różnicę, zależy od modelu nawiewnika, który wybierzemy.

Wśród nawiewników powietrza są również rozwiązania akustyczne wyposażone w tłumik akustyczny, który eliminuje problem hałasu. Filtr powietrza w nawiewnikach antysmogowych dodatkowo poprawia parametry akustyczne urządzenia.

29. Co się dzieje z powietrzem, kiedy dostanie się do pomieszczenia?

Wlot powietrza w regulatorze ukierunkowuje strumień wpadającego powietrza ku górze, maksymalnie wykorzystując efekt Coandy. W ten sposób ruch powietrza jest poprowadzony zgodnie z płaszczyzną nadproża, a samo powietrze jest równomierniej rozprowadzane w pomieszczeniu.

30. Czy są nawiewniki okienne montowane bez frezowania szczelin?

Znaczna większość nawiewników powietrza to nawiewniki szczelinowe, czyli takie, których montaż wymaga frezowania szczelin w oknie. Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość montażu w dowolnym, już osadzonym oknie drewnianym lub PVC, ale też ma znaczący wpływ na parametry okna.

Nawiewniki linii Insolio nie wymagają frezowanie szczelin podczas montażu. Elastyczny kanał przelotowy jest umieszczony pomiędzy górną częścią ramy a nadprożem. Dzięki temu okno zachowuje deklarowane parametry termiczne i akustyczne. Nawiewniki linii Insolio to rozwiązanie przeznaczone tylko do nowych okien.