Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Space
of comfort

Nawiewniki Brevis
z Krajową Oceną Techniczną

Mamy to! Nawiewniki akustyczne, antysmogowe i antyalergiczne teraz z Krajową Oceną Techniczną. Certyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Jednym słowem, Krajowa Ocena Techniczna to po prostu nowy odpowiednik Aprobaty Technicznej, wydawanej przez upoważnione jednostki oceny technicznej do 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. w miejsce Aprobat Technicznych dla wyrobów budowlanych wydawane są Krajowe Oceny Techniczne.

Krajowa Ocena Techniczna, podobnie jak Aprobata Techniczna, stanowi dokument odniesienia do sformułowania przez producenta Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu budowlanego i oznakowania go znakiem budowlanym B.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych sporządzona na podstawie KOT

Nawiewnik a KOT

Nawiewnik powietrza jest wyrobem budowlanym nieobjętym zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN). Aby mógł zostać legalnie wprowadzony do powszechnego obrotu zarówno dla inwestycji publicznych i komercyjnych, jak i dla klienta indywidualnego, musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną lub Aprobatę Techniczną, a w następstwie Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz znak B.

Poza pewnością bezpiecznego zakupu, Krajowa Ocena Techniczna to przede wszystkim wiarygodna weryfikacja producenta i gwarancja jakości badanego produktu. Wszystkie parametry podane przez producenta w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych zostają zatwierdzone przez niezależną jednostkę oceny technicznej upoważnioną do wydawania Krajowej Oceny Technicznej oraz wyznaczoną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Produkty Brevis są certyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania Krajowych Ocen Technicznych

KOT czy Aprobata?

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności „Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat”.

Aprobaty techniczne wydane przed 31 grudnia 2016 r. tracą ważność dopiero, kiedy skończy się ich okres ważności, nie z momentem wejścia w życie Ustawy o wyrobach budowlanych. Nieważna Aprobata Techniczna zostanie zastąpiona Krajową Oceną Techniczną, jednak dopóki Aprobata Techniczna jest ważna, te dwa dokumenty działają zamiennie i mają taką samą wartość.

Zasięg

KOT jest dokumentem mającym zasięg przede wszystkim w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej. Krajowa Ocena Techniczna może nie być uznana tylko w przypadku, gdy wspomniane kraje posiadają inne regulacje w tym zakresie i nie uznają wyrobów budowlanych pochodzących spoza swojego terenu.