Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Space
of comfort

Nawiewnik to też wynalazek

O wynalazkach, własności intelektualnej
i ochronie patentowej, czyli kolejny patent
przyznany na nawiewniki Brevis

Opracowanie unikalnego rozwiązania, które do tej pory nie istniało, to nie lada wyzwanie. Wydaje się, że wymyślono już wszystko, tymczasem wynalazki powstają cały czas i towarzyszą nam na co dzień ułatwiając życie i poprawiając jego komfort. Jednym z tych wynalazków jest nawiewnik Insolio, opracowany przez naszych wynalazców i opatentowany przez Europejski Urząd Patentowy.

Co to jest patent?

Zgodnie z definicją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej patentem nazywamy „prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.”. Co ciekawe, przyznanie patentu wcale nie oznacza automatycznego przyznania prawa do korzystania z wynalazku. Może to wynikać z obowiązujących w danym kraju innych regulacji prawnych lub z tego, że wdrożenie wynalazku naruszy inne patenty.

Wynalazek czy wzór użytkowy? Jaka jest różnica?

Urząd Patentowy udziela praw wyłącznych zarówno na wynalazki, jak i na wzory użytkowe. Różnica polega na tym, że na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe – prawa ochronne. O ile od wzoru użytkowego wymaga się jedynie, aby był nowy i cechował się charakterem technicznym, o tyle kryteria dotyczące wynalazków są o wiele bardziej restrykcyjne i znacznie trudniejsze do spełnienia.

Aby wynalazek mógł zostać objęty ochroną patentową musi spełniać trzy kryteria, które są zasadniczo takie same na całym świecie: kryterium nowości, kryterium poziomu wynalazczego oraz kryterium przemysłowej stosowalności. Wynalazek spełnia kryterium nowości, jeśli przed datą zgłoszenia informacje o nim nie były ujawnione. Kryterium poziomu wynalazczego jest spełnione, jeśli znawca uzna, że wynalazek jest dla niego elementem zaskoczenia, wynalazek jest rozwiązaniem bezskutecznie podejmowanego problemu lub zaspokaja nową potrzebę społeczeństwa, a także umożliwia zwiększenie efektywności lub osiągnięcie szczególnego efektu. Spełnienie kryterium przemysłowej stosowalności oznacza, że wynalazek może być wytwarzany lub realizowany w sposób powtarzalny.

Jeżeli wynalazek spełnia wszystkie kryteria, może zostać objęty patentem krajowym lub europejskim, w zależności od tego, o jaką ochronę stara się wnioskodawca. Procedury przyznania obu patentów różnią się od siebie, choć kryteria pozostają takie same. Przede wszystkim patent krajowy udzielany jest przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast patent europejski przyznaje Europejski Urząd Patentowy. Dodatkowo patent krajowy jest ważny tylko na terenie danego kraju, a patent europejski zapewnia ochronę patentową na obszarach wybranych spośród ponad 30 krajów europejskich.

Co tak naprawdę oznacza ochrona patentowa?

Reasumując, patent europejski przyznaje wnioskodawcy wyłączne prawo do korzystania z wynalazku, a przede wszystkim chroni przed wykorzystywaniem wynalazku przez innych. Ochrona własności intelektualnej jest niezwykle ważna, dlatego liczba polskich aplikacji do Europejskiego Urzędu Patentowego stale rośnie.

Punkt odniesienia

W zestawieniu ilości składanych do EPO (European Patent Office) zgłoszeń patentowych na pierwszym miejscu plasują się Stany Zjednoczone (ponad 25%), za nimi kolejno: Niemcy, Japonia, Francja oraz Chiny. Polska zajmuje 25. miejsce. W ubiegłym roku polscy wynalazcy, przedsiębiorcy, uczelnie i jednostki naukowe wysłały do EPO ponad 500 zgłoszeń, czyli prawie 20% więcej niż w roku wcześniejszym. Niepokojący jest natomiast fakt, że tylko kilkanaście procent wszystkich udzielonych patentów jest wdrażanych. To właśnie w grupie patentów wdrożonych znajduje się patent na nawiewnik Insolio.

Patent Insolio

Dziś z dumą możemy powiedzieć, że Europejski Urząd Patentowy objął ochroną patentową nawiewnik Brevis Insolio. Jest to już 16. patent na nawiewniki Brevis, co dla naszych wynalazców jest niezwykłym wyróżnieniem. Wynalazczość to dla nas ważna sprawa, a wynalazcą może zostać każdy, kim kieruje pasja badawcza, wnikliwość i nieustępliwość w dążeniu do celu. W Brevis te cechy cenimy najbardziej, ponieważ to właśnie one sprawiają, że możemy codziennie realizować misję poprawy komfortu życia naszych klientów.